Gondnok-karbantartót keres a HSZI

Desktop
Illusztráció
Illusztráció

A pesterzsébeti Humán Szolgáltatások Intézménye pályázatot írt ki gondnok-karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76.

A munkakörbe tartozó feladatok: Karbantartási és gondnoki feladatok ellátása az intézmény telephelyein.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskeméti László üzemeltetés vezető nyújt, a 06-20-324-6467-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K00620/1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondnok-karbantartó.
  • Elektronikus úton Kecskeméti László részére a kecskemeti.laszlo@hszi20.hu e-mailre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 7.

 

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?