Helyi adóhírek 2019-re

Oszd meg másokkal!

Desktop
Illusztráció
Illusztráció
A kerületi adócsoport tájékoztatója a helyi önkormányzati adókkal kapcsolatban 2019. január 1-jén hatályba lépett változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról.

Elektronikus ügyintézés:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint minden gazdálkodó szervezet 2018. 01.01-jétől elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ügyet intézni és kapcsolatot tartani az Adócsoporttal az E-papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu/) keresztül tudnak.

Az önkormányzati adóhatóság minden gazdálkodó szervezetnek kizárólag a Cégkapura küldi meg az általa hozott hivatalos – régen tértivevényesen kézbesített – iratokat.

A Cégkapuval nem rendelkező szervezetekről a hivatalnak bejelentést kell tenni a Cégbíróság felé. Az át nem vett (meghiúsulási igazolás), érdemi döntést tartalmazó dokumentumok véglegessé válását követően végrehajtási eljárást kezdeményeznek. A Cégkapuval nem rendelkezők a helyben szokásos módon, Hirdetmény útján értesülhetnek a küldeményekről.

A képviselő-testület hatályban lévő helyi építményadó és telekadó rendelete nem módosult.

Építményadó:

2018. január 1-jétől a helyi építményadóról szóló rendelet alapján a reklámhordozó után 5.000 Ft/m2/év adót kell fizetni.

Az építményadó évi mértéke továbbra is 1.658 Ft/m2.

Telekadó:

A helyi telekadóról rendelet alapján a telekadó évi mértéke 301 Ft/m2 megtartása mellett a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott EK-1, Ek-2, Kb-Ez besorolású telek után 200 Ft/m2, Ev telek után 150 Ft/m2, a szabályzat XIX. fejezete szerinti telek 0 Ft/m2, külterületi telek 50 Ft/m2. Mentes az adó alól a magánszemély ingatlan-nyilvántartásban külterületként nyilvántartott üzleti célt nem szolgáló telke.

Az építmény- és telekadóról adószámla-kivonatot, csekket február hónapban küldenek az adóalanyok részére.

A 2019. január 1-jei állapot alapján a hatósági adatszolgáltatás szerinti adóalanyok részére a gépjárműadóról adószámla-kivonatot, határozatot, csekket 2019. február hónapban kezdik kiküldeni.

A talajterhelési díj bevallását a 2018. évi vízfogyasztásról 2019. március 31-ig kell benyújtani és a díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket február elején küldik ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.

Egyéb fontos tudnivalók:

  • Az adókötelezettség keletkezését, változását és megszűnését az adóhatóság felhívása nélkül, önként, adatbejelentés benyújtásával kell megtenni építményadó, telekadó ügyekben.
  • Gépjárműadó esetén a jármű eltulajdonítását, mentességgel kapcsolatos változást ugyancsak adatbejelentés útján kell bejelenteni.
  • A gépjárművekkel kapcsolatos adásvételi szerződést továbbra is kizárólag a kormányablakokban (nem az adócsoportnál) kell leadni/bejelenteni.
  • A határidőre nem fizető adózóval szemben végrehajtási eljárást kezdeményeznek, melynek költségátalánya minden esetben 5.000 Ft.

Az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és a nem lakás célú épület, épületrész.

A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a „valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységet (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címként megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol, nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ.”

A lakás adómentességéhez a fenti feltételeknek kell megfelelni.

A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.2016. évtől párlat adójegyet a vámhatóságtól lehet igényelni.

Az adóügyi nyomtatványok (adatbejelentések, bevallás), rendeletek letölthetők a pesterzsebet.hu honlapról (az építményadó rendelet száma: 40/2012 (XII.07.) Ökr., a telekadó rendelet száma: 41/2012. (XII.07.) Ökr.)

Érdeklődni lehet személyesen (XX., Kossuth L. tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a következő számokon:

  • Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1251, 1254.
  • Gépjárműadó: 283-0640/1258, 1257, 1025,
  • Talajterhelési díj: 283-0640/1250,1225

 

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?