Logopédus állás

Szerző:
holgazana
2019.08.07. sze., 12.06
Desktop

A Belső-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

FPSZ XX. Kerületi Tagintézménye

logopédus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest , Vörösmarty u. 128. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Logopédusként logopédiai terápia a kerület óvodáiban és általános iskoláiban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) "A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet" az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, logopédus ,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Jó kommunikációs készség szülőkkel, gyerekekkel és munkatársakkal.

•         Empátia.

•         Megbízhatóság.

•         Precizitás.

•         Következetesség.

•         Szakmai elhivatottság.

•         Tolerancia.

•         Közoktatásban/szakszolgálatban szerzett szakmai tapasztalat.

•         Szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Végzettséget igazoló okmányok másolata

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, mely a pályázat benyújtásának nem, csak az állás betöltésének a feltétele.

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

•         A pályázó aláírt nyilatkozata, hogy sikeres pályázat esetén hozzájárul adatainak nyilvántartásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. szeptember 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Mária tagintézményvezető-helyettes nyújt, a 06-30-465-3481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Szűcs Mária tagintézményvezető-helyettes Asszony részére a logopedia.20@fpsz.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beküldött pályázatok alapján a kiválasztott pályázók meghallgatása egyeztetett időpontban a tagintézményben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

+36 (30) 4653481
Mobil
Mit szólsz hozzá?
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil